02.05.2024

Aprillikuu uudiskiri

 

Eesti Muusikakoolide Liidu uudiskiri

APRILL 2024 

Konkurss "Parim Noor Instrumentalist 2024"

5. aprillil toimus konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2024” vabariiklik voor tšello- ja kontrabassiõpilastele Keila Muusikakoolis. Täname südamlikult hea koostööpartneri MTÜ Eesti Tšellofestivalid meeskonda, kes kogu tšello- ja kontrabassikonkursi korraldamise enda peale võtsid! Samuti täname südamest Keila Muusikakooli lahke vastuvõtu eest!
Konkursi tulemustega saab tutvuda EMLi kodulehel: "Parim Noor Instrumentalist 2024" tulemused

Konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2024” lõppkontserdid toimusid 20. aprillil Tartu Ülikooli aulas ning 21. aprillil EMTA suures saalis. Kontserte jäädvustasid fotograafid Romeo Smirnov Tartus ning Evelin Lillepuu (Fotosioon Fotostuudio) Tallinnas. 

Tartu lõppkontserdi fotod 20.04.2024

Tallinna lõppkontserdi fotod 21.04.2024

Ootame veel maikuu keskpaigani konkursi kohta tagasisidet: PNI24 tagasisidevorm


Arengutoetus noortele talentidele - meeldetuletus

Veel 10. maini saab esitada taotlusi toetusprogrammi “Arengutoetus noortele talentidele”. EMLi toetusprogramm “Arengutoetus noortele talentidele” taotluste esitamise periood sel aastal on 10. aprillist 10. maini. Toetuse kasutamise periood on 10. aprillist 15. oktoobrini, mille kohta ootame aruannet hiljemalt 8. novembriks 2024. Projektiga seotud tegevused võivad kesta 2024. aasta lõpuni. 

Täpsemalt saab toetusprogrammi tingimustega tutvuda EMLi kodulehel: Arengutoetus noortele talentidele

 

NMKU konverents Rootsis 16.-18. aprillil

Põhjamaade muusikakoolide liitude selle aasta konverentsi peateemaks oli “Milline on kvaliteetne kultuurikool (kunstide kool)?”. Kas kultuurikoolide eesmärgiks on suurem noorte kaasamine? Millised kohustused on koolide juhtidel? 
Eesti Muusikakoolide Liitu esindasid konverentsil Kätlin Virgo ja Regina Suik.
Kolme päeva jooksul toimusid seminarid, esitlused ja õpitoad ning paneelarutelu, kuhu olid kutsutud kõikide Põhjamaade muusikakoolide liitude esindajad ning kus arutleti kolmel teemal:

  1. Kuidas teie riigis saab liit mõjutada poliitikaid, et noortel oleks parem ligipääs huviharidusele?

  2. Kuidas teie riigis toetatakse huvikoolide juhte?

  3. Milline on õpetajate järelkasv ning kuidas seda teie riigis toetatakse?


Kohtumine Kultuuriministeeriumiga

2. aprillil kohtus Muusikakoolide Liidu juhatus Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi muusikanõuniku Ivo Lille ning ministri nõuniku Karoliina Lorenziga. Kohtumise ajendiks oli Liidu juhatuse soov saada Kultuuriministeeriumilt tuge muusikahariduse arengu ja jätkusuutlikkuse eest seismisel. Kuigi muusikaharidus kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse, on sel oluline mõju kultuurivaldkonnale - muusikakoolides kasvavad üles nii valdkonda panustajad kui teadlikud kultuuritarbijad. Kohtumisel tõdetu tulemusena sõnastas ning saatis Liidu juhatus Kultuuriministeeriumi muusikanõunikule mõtted ja soovid, millele tuginedes saavad ministeeriumid otsida koostööd muusikahariduse arengusse panustamisel. 

 

Traumateadlikkuse seminar

24. aprillil osales Tuuli Vaher Harno projekti “Teaumateadliku lähenemise toetamine haridusasutuses” lõpuseminaril. Projekti peaeesmärgiks oli traumateadliku lähenemise omaksvõtu vajalikkuse teadvustamine, milles täiskasvanud püüavad mõista, mis on lapsega juhtunud ning kujundada tema õppekeskkonda sellest lähtuvalt. Kuidas asendada küsimus: “Mis sul viga on?” küsimusega: “Mis sinuga juhtus?”
Seminar on järelvaadatav ja selle materjalid leitavad Harno kodulehel https://rajaleidja.ee/juhendid/
Julgustame muusikakoole kasutama rohkem Rajaleidja teenuseid - näiteks kovisiooni võimalust probleemide lahendamisel, tuge traumaatiliste sündmuste korral jms.