01.11.2023

Oktoobrikuu uudiskiri

 

Eesti Muusikakoolide Liidu uudiskiri

OKTOOBER 2023

Oktoobrikuu tõi endaga kaasa arvukaid kohtumisi nii Eestis kui välismaal. Lisaks juhatuse regulaarsetele koosolekutele toimus kohtumine EMTA rektoraadiga, veebikoosolekud HUVEga, vestlus Tallinna Haridusametiga ning väljasõidud Viini ja Reykjaviki. Toimusid ka enamus regioonide koosolekutest.
Koostöös HUVEga võeti suund ühise huvihariduse strateegia loomisele. EMLi juhatus näeb vajadust sellise dokumendi järele, kuid ootab kõigi valdkondade sisendit, probleeme arvestavat diskussiooni ning samuti ka partnerite (HTM, Kultuuriministeerium, kõrgkoolid) kaasamist strateegia loomise protsessi. 

 

Euroopa Muusikakoolide Sümpoosion Viinis

6.-7.oktoobril toimus Viinis kolmas muusikakoolide sümpoosion “Muusikakoolid ja nende ökosüsteemid: jätkusuutliku tuleviku ehitamine” “Music Schools and Their Ecosystems: Building Sustainable Future”.
Sel aastal oli peateemaks jätkusuutlikkus, kuidas ja mil viisil muusikakoolid saavad eksisteerida tulevikus. Kui suur tähtsus on kogukonnal, kes tähtsustab kunsti-(muusika-) haridust.
Ettekandeid oli enam kui 40 teadlastelt ja praktikutelt 17 riigist. Peaesinejateks astusid üles Austraaliast Dr Catherine Grant ja Saksamaalt professor Ortwin Renni. 
Külastasime sümpoosioni 10-liikmelise Eesti delegatsiooniga. Kaks päeva oli sisustatud tiheda programmiga ja ettekanded toimusid paralleelselt. Nõnda sai külastada just endile huvipakkuvaid esitusi. 

 

EMTA ja EMLi koosolek

17. oktoobril kohtusid EMLi juhatus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektoraat. Kohtumise eesmärgiks oli tutvuda, arutada meie muusikahariduse hetkeseisu ning koostöökohtade üle. Teemadena käisid läbi muusikaõpetajate puudus, madalad palgad aga ka EMTA poolt pakutavad täiendkoolitused. Leiti, et EMTA ja EML saaksid teha tõhusamat koostööd muusikaõpetaja ameti positiivse kuvandi loomisel. 

 

EML 30. juubelikontserdid aasta lõpuni

Otsustasime pikendada EMLi juubelikontsertide korraldamise vahemikku 2023. aasta lõpuni, mis annab rohkem aega ja võimalusi kontserdi planeerimiseks. 
EMLi juubelile võib pühendada ka mõne oma koolis toimuva traditsioonilise kontserdi, näiteks jõulukontserdi. 
Tihedaim kontsertide nädal ootab ees 9.-18. novembrini, kuid sündmusi jagub ka novembri lõppu ja detsembrisse. Kontsertide kalender veel täieneb, kuid praeguse plaaniga saate tutvuda järgnevalt:

9. november
- Ahtme Kunstide Kooli kontsert kooli saalis kell 17:20

13. november
- Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis maakonna koolide kontsert “Sõbralt sõbrale”
- Iisaku Kunstide Kooli ja Mustvee Muusikakooli Avinurme osakonna ühiskontserdid
   10:00 Avinurme Kultuurikeskuses
   12:15 Lohusuu Koolis
   14:15 Iisaku Gümnaasiumis
- Jõhvi Muusikakooli kontsert “Esimene meistriklass” Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis kell 17:00. Esinevad
   esimese klassi õpilased
- VHK Muusikakooli kontsert Tallinna Mustpeade Majas kell 18:00

14. november
- Põltsamaa Muusikakooli kontsert kell 17:30 kooli saalis. Esinevad 4.-7. klasside
   solistid ja ansamblid
- Kose Huvikooli, Saku Muusikakooli ja Saue Muusikakooli kontsert Saue Muusikakoolis
   kell 18:00
- Otepää Muusikakooli kontsert kooli saalis
- VHK Muusikakooli kontsert Tallinna Metodisti Kirikus kell 18:00

15. november
- Jõgeva Muusikakooli kontsert kooli saalis kell 16:00
- Kuressaare Muusikakooli ja Orissaare Muusikakooli ühiskontsert Orissaare
   Kultuurimajas kell 18:00

- Tallinna Muusikakooli kontsert "Sügise värvid" Alumäe saalis kell 18:00. Esinevad
   Tallinna Muusikakooli solistid ja ansamblid

- Lasnamäe Muusikakooli kontsert "Kõigel on seos loodusega" suures saalis kell 18:00.
   Esinevad süntesaatoriõpilased koostöös erinevate pillimängijatega teistest
   osakondadest

16. november
- Kuressaare Muusikakooli ja Orissaare Muusikakooli ühiskontsert Kuressaare
   Kultuurikeskuses kell 18:00
- Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli kontsert Loo Kooli aulas kell 18:00
- Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli kontsert “Helisevad keeled” kooli saalis kell 17:00

17. november
- Narva Muusikakooli ja Narva-Jõesuu Muusikakooli kontsert Narva linnuse saalis kell
   18:00
- Kadrina Kunstidekooli kontsert Kadrina Rahvamajas kell 18:00

- Kohila Kunstide Kooli kontsert kooli saalis

18. november
- Rakvere Muusikakool korraldab XX Jaan Paku nimelist noorte kammermuusikute
   päeva, millega tähistatakse ka EMLi 30. juubelit

22. november
- Tartu II Muusikakooli kontsert Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis kell 18:00

28. november
- Viimsi Muusikakooli kontsert "Kuldaja Rock'n'Roll" Viimsi Artiumi suures saalis kell
   19:00. Esinevad Viimsi Muusikakooli BigBand, Viimsi Muusikakooli Keelpilliorkester
   ja Viimsi Muusikakooli Bänd

7. detsember
- Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli
   ja Keila Muusikakooli ühiskontsert Paldiskis

12. detsember
- Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli
   ja Keila Muusikakooli ühiskontsert C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakoolis

13. detsember
Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli
   ja Keila Muusikakooli ühiskontsert Keila Muusikakoolis

 

NMKU konverents: Nordic Cooperation towards Inclusion and Wellbeing of the youth

25.-26. oktoobril võõrustas Island tänavuaastast NMKU (Põhjamaade Muusika- ja Kunstikoolide Ühendus) konverentsi. NMKU ühendusse kuuluvad lisaks Eestile Soome, Rootsi, Norra, Island ja Taani. Kaks päeva möödusid põnevate ettekannete ja sisukate arutelude tuules. Esiti sai iga riigi esindaja anda ülevaate oma muusikakoolide ja süsteemide hetkeolukorrast, misjärel kuulsime mitmeid ettekandeid projektidest, mida liikmesriikides on läbi viidud. Konverentsi läbivaks teemaks oli kaasamine, mille mõte on sisuliselt, et (huvi)kool on kõigile. Arutleti, kuidas jõuda laste ja noorteni, kuidas tuua lapsed ja noored muusika- ja kunstikoolidesse õppima, kuidas muuta huviharidust kõigile kättesaadavaks (kaasaarvatud erivajadustega lastele ja noortele), mis on peamised takistused jne. 
Üheskoos saime tõdeda, et mis on meie süsteemide sarnasused ja erinevused ning lõpetuseks põrgatati ka erinevaid koostöömõtteid. 

 

EML sotsiaalmeedias ja koolide kodulehtedel

Et olla üheskoos ka sotsiaalmeedias veel nähtavamad, siis on meil palve kasutada teemaviidet #eestimuusikakoolideliit oma kooli konto alt sisu postitades (facebookis ja instagramis). Soovi korral võib EMLi ka oma postituses ära märkida, et oleks võimalik meie liikmete tegevust veidi jagada ja kajastada ka EMLi kontodel.
Kel veel oma kooli kodulehel ei ole EMLi logo ja otsetee linki EMLi kodulehele, siis meil on palve, et need võimalusel koolide kodulehtedele lisataks. Logode erinevad formaadid leiate siit: EML logod.

 

Trükiste hinnad alates 1. novembrist

Väikese meeldetuletusena teadaanne, et alates 1. novembrist 2023 kehtib EMLi poolt müüdavatele trükistele uus hinnakiri, millega saate tutvuda SIIN ning EMLi kodulehehl.