17.03.2020

Ilmunud on Ene Kriguli - NOODIST LAULMISE JA RÜTMIHARJUTUSED II

Eesti Muusikakoolide Liit on välja andnud uue trükise:
Ene Kriguli koostatud solfedžo õpetamise lisamaterjal
NOODIST LAULMISE JA RÜTMIHARJUTUSED II.

Käesolev harjutustekogu on mõeldud kasutamiseks muusikakoolide vanemas astmes ning on jätkuks 2013. aastal ilmunud I osale. Harjutuste koostamisel on lähtutud soovituslikele ainekavadele põhinevatest õpetuslikest elementidest ning uute elementide kasutamisel arvestatud õpilaste varasemate kogemustega. Põhieesmärgiks on jätkuvalt kõlamudelite äratundmine, nende seostamine õpitud intervallide, põhifunktsioonide ja D7 pööretega ning läbivõetud rütmifiguuride kinnistamine.

Tellimuste edastamisel palun saatke kiri e-posti aadressile muusikakoolid@gmail.com

Lisage palun:
trükiste arv
tellija nimi ja kool
telefoninumber
postiaadress
arve rekvisiidid