12.04.2021

Ilmus uus artiklikogumik „Interpretatsioonipedagoogika VI“ – keelpilli eriväljaanne

EMTA Interpretatsioonipedagoogika eriala ja EMTA kirjastuse koostöös ilmus järjekordne, juba kuues artiklikogumik, mida võib õigusega „keelpilli eriväljaandeks” nimetada. Selleks on ka kaalukaid põhjusi – ennekõike viimaste aastate interpretatsioonipedagoogika suursündmusteks kujunenud Eesti keelpillimängu ja pedagoogika teedrajavate isiksuste juubelikonverentsid Vladimir Alumäe 100 (2017) ja Olavi Sild 70 (2019). Konverentsidel peetud ettekanded on aluseks paljudele  kogumiku artiklitele. EMTA teenekate õppjõudude-didaktikute dots Niina Murdvee ja Katrin Talmari kõrval onesindatud ka Tartu Ülikooli teadur Kadi Tulveri artikkel, kus vahendatakse aju-uuringute viimaseid tulemusi ja seoseid muusitseerimisprotsessidega. Üliõpilaste pedagoogiliste lõputööde ja üliõpilaskonverentside ettekannete hulgast on kogumikus laiemat huvi äratanud Airi Šleiferi uurimustöö põhjal valminud artikkel. Suureks auks oli võimalus avaldada kogumikus maestra Ivi Tiviku kaks artiklit.

Kogumiku sisu ei piirdu aga ainult ja üksnes viiuliõpetusega. Lisaks keelpillimängijatele on selles palju kasulikku pilliõppealast lugemisvara ka kõigi teiste muusikaerialade esindajatele.

Vt ka: https://eamt.ee/teadus/publikatsioonid/

Täpsem info:
Lembit Orgse

EMTA interpretatsioonipedagoogika õppejuht
lembit.orgse@eamt.ee