31.08.2020

Noorte klaverifestival „Klassika kutse – Beethoven 250“ 

image

 

Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva (16.12.2020) eel kutsub Eesti Klaveriõpetajate Ühing üles korraldama Eesti muusikakoolides temaatilisi kontserte jm üritusi, kus kõlavad L. van Beethoveni ja teiste klassikalise ajastu heliloojate klaveri- ning ansambliteosed. 

Kontserdid võiksid soovitavalt toimuda ajavahemikus 19.-26. novembrini 2020 koondnimetuse all: 

Noorte klaverifestival                                                                                                                                                 „Klassika kutse – Beethoven 250“ 

Soovime selle festivaliga 

  • tähistada L. van Beethoveni 250. sünniaastapäeva 

  • populariseerida Beethoveni ja teiste klassikalise ajastu heliloojate klaveri- ja ansamblimuusikat lastele ja noortele (sh meil vähetuntud ja harvakõlavaid teoseid) 

  • tuua välja klassikalise ajastu ja muusikastiili tänapäeva noori kõnetavaid aspekte ning selle muusika potentsiaali noorte pillimänguoskuse-, muusikaliste võimete ja hea maitse arendamisel ning harmoonilise isiksuse kujundamisel 

  • anda klaveriõpilaste ja õpetajate kogukonnale ühisel suurüritusel osalemise tunnet ja kogemust 

Kontserdi repertuaari valiku hõlbustamiseks on kodulehel www.epta.ee/post/klassika-kutse  EKÜ juhatuse liikmete koostatud valik klassikalise ajastu heliloojate klaveriteoste noote koos soovitustega erineva mängutasemega õpilastele. 

Festivali lehekülge täiendatakse Beethoveni teemalise infoga. Plaanis on lisada hariduslikke lugemis- ja videomaterjale (sh Eesti väljapaistvate pianistide Beethoveni teemalised videolõigud) ning kontserdi korraldamist hõlbustavaid materjale (afiši  ja kavalehe põhi) jm huvitavat. 

Festivalist osavõtvatel koolidel palume registreeruda enne 1.11.2020 meiliaadressil klassikakutse@gmail.com ja teatada kontserdi(ürituse) toimumise aeg ja koht ning esinevate õpilaste hulk. Ka kooli soov kutsuda kontserdile külalisena esinema Eesti tipp-pianist, palume edastada võimalikult aegsasti samale aadressile. 

Kõik kontsertidel esinevad õpilased saavad EKÜ poolt mälestusesemed ja osavõtvate koolide tunnustamist toetab Goethe Instituut. 

Festivali koostööpartneriteks on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Goethe Instituut, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Pianistide Liit, Tallinna Muusikakeskkool, Otsa kool, Klassikaraadio, ajakiri Muusika, Eesti Kultuurkapital 

 

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu juhatus                                                                        Tallinnas 28.08.2020 

 

Info ja kontakt: 

www.epta.ee/post/klassika-kutse 

klassikakutse@gmail.com 

Lembit Orgse         5203320 

Marja Jürisson       56915122 

Sten Lassmann      55645782