Igal lapsel oma pill

Teadaanne!
​​​​​​​Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse rahastuse puudumisega 2022. aastal taotlusvooru ei avata.

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill" (ILOP) on Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatav toetusmeede muusikakoolidele pillide ostmise ja remontimise finantseerimiseks.
"Igal lapsel oma pill" loodi Eesti Vabariik 100 raames ning aastatel 2015-2018 kuulus EV100 suuremate ettevõtmiste (kingituste) hulka ning toetuse saajate ring oli lai - muusikakoolid, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad, kultuurimajad jpt asutused, kus lapsed tegelesid pillimänguga. Eesti Muusikakoolide Liit jätkab vajaliku programmiga ka edaspidi ning plaanis on korraldada igal aastal üks taotlusvoor.
4 last

Teadaanne!
Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse rahastuse puudumisega 2022. aastal taotlusvooru ei avata.

2021. aasta taotlusvooru toetuse saajad on selgunud!

Eesti Muusikakoolide Liidu toetusprogramm "Igal lapsel oma pill" 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 14. mai kuni 7. juuni. Taotlusi sai esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu.

Toetuse saajad on leitavad hindamiskomisjoni protokollist:

"Igal lapsel oma pill" 2021. aasta toetuse saajad. 

2021. aasta taotlusvooru esitati 69 taotlust kogusummas 91 136 eurot. Hindamiskomisjon otsustas toetada 63 taotlust kogusummas 65 000 eurot.

Toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

ILOP 2021. aasta taotlusvooru tingimused

Taotlusvooru tingimused on kirjeldatud statuudis, mis on kättesaadav siin: "Igal lapsel oma pill" statuut 2021

Teotuse maksimaalne määr on 70% ning levinumatele pillidele on kehtestatud toetuse piirsumma, mis on kättesaadav siin: ILOP toetuste piirsummad 2021

Toetuse taotlejatel palume kindlasti programmi statuudiga tutvuda. Toetusprogrammi üldised tingimused on:

  • Taotlejateks saavad olla juriidilised isikud või asutused, kelle tegevuseks on muusika individuaalõppe pakkumine 7-19-aastastele noortele.
  • Toetust saab taotleda ühe pilli ostmiseks või ühe pilli remontimiseks. Organisatsioon, mille koosseisus on rohkem kui üks õppepaik, saab esitada iga õppepaiga kohta ühe taotluse.
  • Ostetav pill peab olema uus.
  • Pill peab jääma toetuse saaja (juriidiline isik) omandiks.
  • Toetuse maksimaalne määr on 70% pilli hinnast või remondikulust, kuid mitte rohkem kui konkreetsele pillile kehtestatud toetuse piirsumma. Suurim toetussumma saab olla 3000 €.
  • Taotlus peab tuginema konkreetsele hinnapakkumisele. Ostetava pilli kohta peab taotleja esitama kaks võrreldavat hinnapakkumist. Pilli remontimiseks esitatud taotluse puhul võib esitada ühe hinnapakkumise.
  • Pill peab olema toetuse saaja kasutuses hiljemalt 15. oktoobriks 2021.

Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande hiljemalt 15. oktoobriks 2021.

Aruandevorm on kättesaadav siit: ILOP 2021 - Aruanne 


Logo

ILOP logoToetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm). Toetuse saajad lisavad „Igal lapsel oma pill“ logo ja Haridus- ja Teadusministeeriumi logo oma koduleheküljele vähemalt üheks kalendriaastaks alates toetuse eraldamise lepingu sõlmimist.

Arhiiv

Info

Infot projekti elluviimise kohta saab toetusprogrammi koordinaatorilt:

Karl-Erik Tamme
pilliprojekt@gmail.com
55690575

 

Toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

HTM logo

Kuidas hindate projekti läbiviimist 10-punkti skaalal?