Parim noor instrumentalist 2021

Nõuded metsasarvemängijatele

 Konkursi metsasarvemängijatele korraldab Metsasarve Ühing koostöös Eesti Muusikakoolide Liiduga.
Konkursi info ja küsimused: Kaido Otsing, otsing@hotmail.com

 1. Osa võivad võtta kõik metsasarvemängijad.
 2. Konkurss koosneb ühest voorust ning kava esitatakse peast.
 3. Saade on elavas ettekandes.
 4. Igas vanuserühmas tuleb esitada kaks pala, neist üks peaks olema sarnase raskusastmega, nagu allpool olevas loetelus.
 5. Esinemisjärjekord vanusegruppide kaupa loositakse enne konkursi algust
 6. Esinejaid hindab žürii. Žürii otsused on lõplikud. Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.
 7. Võimaluse korral salvestatakse esinemistest videod järele vaatamise tarbeks.

Žürii koosseis ja hindamine:

 • on vähemalt 5-liikmeline
 • koosneb  kõikide  õpilaste õpetajatest,  oma õpilast  ei hinnata
 • žüriiliikme hindamise juhend:

Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
     24,0 - 25,0 punkti – I koht
     22,0 - 23,99 punkti – II koht
     20,0 - 21,99 punkti – III koht
     17,0 - 19,99 punkti – diplom

 1. võimalus panna mitmele esinejale ühepalju punkte, kui žüriiliikmel puudub selge eelistus
 2. punktide liitmise ning keskmise arvutamisega saadakse adekvaatne tulem
 3. 3-punktiline erinevus keskmisest arvatakse maha ja arvutatakse uus keskmine (selline rahvusvaheline praktika välistab pahatahtlikkuse)
 4. võrreldavus teiste pillidega

Konkurss toimub järgmistes vanuserühmades
I vanuserühm, sündinud alates  1. jaan 2011 ja hiljem (kuni 9-aastased) 
II vanuserühm, sündinud aastatel 2009 - 2010 (10...11-aastased) 
III vanuserühm, sündinud aastatel 2007 - 2008 (12…13-aastased)
IV vanuserühm, sündinud aastatel 2005 - 2006 (14...15-aastased)
V vanuserühm, sündinud aastatel 2002 - 2004 (16...19-aastased)
vaba rühm „Hilised alustajad” (vanusepiiranguta)
Konkursi  korraldajad  võivad  küsida  sünniajaga või isikukoodiga dokumenti.

Kohustuslikud palad:

I vanuserühm kuni 9-aastased (kava kestvus kuni 5 minutit)
       Üks  eesti  lugu, rahvaviis või rahvaviisi seade

II vanuserühm 10 - 11-aastased (kava kestvus kuni 6 minutit)
        Eesti  rahvaviisi seade
       J. S. Bach „Aaria c-moll“ noot
       A. Varlamov „Punane sarafan“ noot
       E. Mlynarski „Hällilaul“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

III vanuserühm 12 - 13-aastased (kava kestvus kuni 8 minutit)
       Fr. Schubert „Serenaad d-moll“     noot
       J. Kofron „Jutustus“     noot
       A. Kachanauskas „Ema saatis mind“ noot
       R. Schumann „Jahilaul“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

IV vanuserühm 14 - 15-aastased (kava kestvus kuni 10 minutit)
       R. Ploom „Serenaad“ noot
       C. Saint-Saens „Morceau de Concert“ op 94  I ja II osa noot
       W. A. Mozart „Kontsert D-duur“ Rondo noot
       M. Basš „Nokturn“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

V vanuserühm 16 - 19-aastased (kava kestvus kuni 15 minutit)
        A. Kapp „Andante“ noot
        V. Viru „Mõtiskelu“ noot
        T. Kõrvits „Signaal ja laul“ noot
        Fr. Strauss „Kontsert I  osa“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

„Hilised alustajad“ (kava kestvus kuni 10 minutit)
       Kaks erineva iseloomuga pala